დღეს ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, თბილისში მქონდა შეხვედრა მესაქონლეობის პრობლემებთან დაკავშირებით, კონკრეტულად კი ცხვრის ფერმის ქონასთან არსებულ პრობლემებზე, რეალიზაციაზე, ექსპორტზე და სხვა. მათი პროექტით ისინი უნდა დაეხმარონ შუამავალ რგოლს რომ მათი რეალიზაციის კუთხით წინსვლის შემთხვევაში გლეხებს გაუადვილდებათ თავისი პროდუქციის გასაღება. მაგრამ მე არ მგო http://amplify.com/u/a15tvm